Vejledning omkring jobforhold


Jobafklaring

De fleste acusticusneurinompatienter kan klare deres sædvanlige arbejde før og efter operationen, men der er enkelte, der har brug for særlige foranstaltninger.

Der henvises til DUKH’s lovguider Rehabiliteringsplan og Rehabiliteringsteam samt lovguide om Flexjob.

Links:

Rehabiliteringsplan & Rehabiliteringsteam

Fleksjob