Hvad kan jeg selv gøre


Besøg på Rigshospitalet inden behandling

Inden du skal møde til samtale på hospitalet, er det en god ide hjemmefra at skrive alle dine spørgsmål ned på et stykke papir, så du kan huske, hvad du vil spørge om.

Når du skal møde på hospitalet til en samtale omkring behandlingsforløb, eller når du skal have svar på skanningsbilleder, er det en god ide, at tage en pårørende eller ven med til samtalen. Det kan være svært som patient at forstå eller huske alt det du får fortalt. Husk at stille alle de spørgsmål, du måtte have.

Når du forlader hospitalet

Ved udskrivelsen sender sygehuset, hvis der er behov for genoptræning, en elektronisk genoptræningsplan (GOP) til din hjemkommune. Kommunen her derefter en forpligtigelse til at levere den i GOP foreslåede genoptræning inden for 5-7 dage. Det vil være forskelligt, hvordan den enkelte kommune planlægger genoptræningen.

Hvis du ikke hører fra kommunen inden for de 5-7 dage, så prøv selv at kontakte dem.

Det er også en god ide at bede om en kopi af din journal.

Halvsidig døv

Hvis du er blevet halvsidig døv, har du mulighed for at få et gratis høreapparat. Du skal henvende dig til din sagsbehandler i din kommune og få råd og vejledning .

Se din egen e-journal

Har du lyst til at se din egen e-journal, så kan du se den på Sundhed.dk

Lær at sige fra, giv dig selv lov til at sætte grænser.

Lær at acceptere at du måske ikke bliver helt den samme, som du var før operatonen. Det er vigtigt at kunne accepterer dette, for ellers vil du sætte nogle krav til dig selv, som du ikke vil kunne opfylde.