Hvad kan jeg selv gøre


Besøg på Rigshospitalet inden behandling

Inden du skal møde til samtale på hospitalet, så er det en god ide, hjemmefra at skrive alle dine spørgsmål ned på et stykke papir, så du kan huske, hvad du vil spørge om.

Når du skal møde på hospitalet til en samtale omkring behandlingsforløb eller når du skal have svar på scanningsbilleder, så er det en god ide, at tage en pårørende eller ven med til samtalen. Det kan være svært som patient, at forstå eller huske alt det du får fortalt. Husk at stille alle de spørgsmål, du måtte have.

Indlæggelse på hospital

Når du bliver indlagt, så er det vigtigt ,at du inden din operation får talt med plejepersonalet om, hvad du ønsker at plejepersonalet skal hjælpe dig med i dagene efter efter din operation. Det er vigtigt, at I få afstemt forventningerne til hinanden, så I ikke går fejl af hinanden. Du ved, at i de første dag efter operationen har du ikke så meget overskud til nogen ting. Derfor kan det være en rigtig god ide at aftale, at du gerne vil have hjælp til personlig pleje, så som.. hjælp til let afvaskning ..hjælp til tandbørstning osv.

Når du forlader hospitalet

Du må ikke forlade hospitalet før du har fået en genoptræningsplan i hånden. Personalet skal også have sendt en genoptræningsplan til din hjemkommune inden du forlade hospitalet. Det er så vigtigt. Hvis du eller din kommune  ikke har denne genoptræningsplan, så kan det blive vanskeligt, at få din kommune til at tilbyde dig genoptræning.

Det er også en god ide, at bede om et kopi af din journal.

Når du er kommet hjem fra hospitalet

Hvis du har brug for genoptræning, så vær opmærksom på, at hvis din kommunen ikke kontakter dig efter nogle dage, så skal du selv kontakte kommunen. Du har krav på, at få tilbudt hurtig genoptræning .

Halvsidig døv

Hvis du er blevet halvsidig døv, så få du mulighed for, at få et gratis høreapparat. Du skal henvende dig til din sagsbehandler i din kommune og få råd og vejledning .

Se din egen e-journal

Har du lyst til at se din egen e-journal, så kan du se den på Sundhed.dk Du skal have nem-id for at kunne se denl. Hvis du ikke har en nem-id, så kan du bestille den på samme side hjemmeside . Der vil så gå 3 arbejdsdage inden du får din nem-id og kan bruge den, så du kan se din e-journal.

Lær at sige fra, giv dig selv lov til at sætte grænser.

Lær at accepterer, at du måske ikke bliver helt den samme som du var før operatonen. Det er vigtigt at kunne accepterer dette, for ellers vil du sætte nogle krav til dig selv, som du ikke vil kunne opfylde. Find ud af, hvad du kan/har lyst til. Brug god tide til dig selv.